Vælg en side

Af Chresten Torp

 Amatørbyg i Norge

I 2009 mødtes repræsentanter for det norske selvbyggermiljø i klubhuset hos Rams MC i Trondheim.
Under mødet blev der truffet en afgørende beslutning om at samle alle de gode kræfter fra både motorcykel– og bilmiljøet under paraplyorganisationen NFSOK – Norsk Forening for Specielle og Ombygda kjøretøj.

Centralt i forstærkningen af NFSOK stod Amcar (American Car Club of Norway) og NMCU (Norsk Motorcykkel Union). De to organisationer havde et fælles mål om at få en godkendelsesordning for både amatørbyggede motorcykler og biler på plads samtidig i Norge. Det krævede dog både opbakning og hjælp til gode argumenter fra hele selvbyggermiljøet i Norge før daværende transportminister, Magnhild Meltveit Kleppa, gav det norske vejrdirektorat til opgave at undersøge mulighederne for indføring af en national godkendelsesordning for amatørkøretøjer.

 

Færdselsstyrelse

Med en anbefaling fra Samfærdselsdepartementet (Kan sammenlignes med den danske trafikstyrelse) sendte det norske vejdirektorat et forslag til høring i foråret 2012, og den 10. oktober 2013 blev forskriften for godkendelse og registrering af amatørbyggede køretøjer vedtaget i Stortinget (Folketing) , hvilket betød at privatpersoner nu kunne bygge lovlige amatørkøretøjer til eget brug, efter et nærmere beskrevet, men ikke specielt detaljeret teknisk regelsæt.

Der er tekniske krav til både søgeproces og dokumentation, og der er begrænsning på, hvor mange køretøjer der kan godkendes per år.

Begrænsningen i Norge er p.t. sat til 100 biler og 130 motorcykler årligt, samtidig er der visse lempelser i de tekniske dokumentationskrav ang. niveauet for hvad der er trafikmæssigt ansvarlig.

Forskriften trådte i kraft ved lov den 1. januar 2014, og dermed var den første lange, og krævende kamp for lovliggørelse af amatørbyg i Norge vundet. Resultatet kommer fra en samlet proces imellem myndigheder og frivilligorganisationer, hvor dygtige ildsjæle fra det norske bil– og MC-miljø i fællesskab havde gjort et formidabelt forarbejde.

 

Afgift?

Tilbage stod dog flere uafklarede spørgsmål, blandt andet i forhold til afklaring af afgift.
Det ville selvfølgelig betyde noget for interessen, hvor meget det nu kostede at gennemfører amatørbyg og få nummerplade på sit eget køretøj. For NFSOK var det helt afgørende, at innovation og kreativitet ikke blev afgiftet for hårdt, da der var overbevisende dokumentation på, at teknologiske løsninger som de private udvikler, kan være en revolutionær teknisk udvikling samfundsmæssigt.

 

SKAT

Endnu et højdepunkt for selvbyggermiljøet i Norge kan derfor dateres til 6. oktober 2016, hvor den norske regering lagde statsbudgettet for 2017 frem med et forslag om, at amatørbyggede køretøjer bliver fritaget for afgift. Det hele blev vedtaget og nye norske skatteregelsæt for ægte amatøropbyggede køretøjer fik fuld fritagelse. Der kan ikke indblandes kommercielle interesse i projekterne, det forhindrer de gældende registreringsregler. Hvis der laves serieproducerede køretøjer skal de også i Norge godkendes og afgiftes efter statens ordinære regler.

 

FRIE FORHOLD

I Norge kan man i dag opbygge et amatørkøretøj helt fra bunden afgiftsfrit, og det er gennemført med den begrundelse at innovation ikke skal beskattes, heller ikke hvis en privatperson udfører et forsøg i hjemmeværkstedet. Norge har virkelig sluppet hestene løs i vilkårene for amatør køretøjsbyggere

Man kan bygge om fra en chopper til en caferacer, hvis bare man syner sit køretøj med samme id, og borgeren behøver ikke betale ny registreringsafgift. Man kan ombygge så ofte man lyster, det skal naturligvis trafiksynes hver gang. Tag for eksempel udgangspunkt i en 1971 Harley-Davidson Shovelhead, der brænder totalt sammen, og du kan give den en anden passende motor, og modificere på stel, hjul m.v som du ønsker.

Norges regelsæt for hjemmebyg af køretøjer er dermed mere liberale end de regler de har i Sverige.