Vælg en side

I den udgave af Harley-Davidson Club of Denmarks medlemsblad der udkommer her primo februar 2020 har amatørbyg.dk følgende indlæg med, angående balladen om SKAD´s såkaldte 3-års regel.
Læs her!

Af Chresten Torp

Har din Harley-Davidson mistet sin identitet?

 

H-D Journalens redaktion var op til sidste udgivelse nysgerrig på de vedholdende rygter om, at hundredvis af Harley-Davidson ejere kører intetanende rundt på motorcykler, der skattemæssigt er smask-ulovlige.

I kølvandet på sidste medlemsblad opstod en sand mediestorm i og omkring klubben. Som redaktør søgte jeg aktindsigt hos Skat, og blev efterfølgende angrebet på min seriøsitet af bl.a erhvervsorganisationen SKAD, og det skabte ballade internt i H-D miljøet.

Afdækning i artiklen i H-D Journalen nummer 06-2019 handler om, at der ikke er grundlag i dansk lov for den skattefritagelse som SKAD ellers påstår de har opnået med en ”3 års regel”, og at skatteadministrationen er opmærksom på det ulovlige i forholdet.
Derfor kører mange medlemmer af H-DCDK nu intetanende rundt på deres ombyggede motorcykler uden at vide noget om, at de måske kommer til at sidde med en skatteregning, – og i værste fald kan miste deres køretøjsidentitet – i en trafikrazzia.

Tonen i Harley-miljøet var hård efter min artikel blev bragt i sidste H-D Journalen. Særligt på de sociale medier fik jeg som redaktør på medlemsbladet smagt modviljen og blev omtalt som løgner og det, der var værre. Det virker for mig lidt ude af proportioner.
Særligt når vores anmodning om aktindsigt faktisk udsprang af et oprigtigt ønske om at udrede et problem for at sikre køreglæde og pengepung hos klubbens medlemmer.

Aktindsigten er nu igen gennemgået af flere, og vi er dermed mange der har den stålsatte opfattelse, at den såkaldte 3-års regel i SKAD i alle år har været en omgåelse af den del af gældende dansk skattelov, der omhandler afgift på ombygning af brugte køretøjer.
Efter den gamle redaktions klare overbevisning fastholder de danske skattemyndigheder stadig samme synspunkt, at gældende skattelov beskriver en form for originalitetskrav ved skattefri vedligeholdelse af køretøjer, og SKADs hidtidige tolkning af de danske skattelove via en 3-års skattefriholdelsesregel er underkendt.

Fakta!
Lad os vende tilbage til de fakta, som fremkom via vores artikel og som derfor udgør selve kernen i alt balladen.
SKAD´s såkaldte 3-års regel beskriver en skattefri ombygningsmodel med tre selvstændige forløb over mindst 3 år fordelt over 3 zoner (forrest, midt og bagerst).
Siden 2012 har mange værksteder og private udført omfattende konstruktionsændring af køretøjer i tillid til SKAD´s markedsførte skatteregel er gældende.
Det betyder at der ikke er anmeldt skat på mange konstruktionsændringer.
Ombygningerne er udført med baggrund i SKADs påstand om, at en 3-års regel giver skattefrihed under henvisning til skattelovens vedligeholdelsesparagraf, og dermed en skattefri ombygningsret.
Modsat er det artiklens påstand, at den såkaldte SKAD regel – ifølge Motorstyrelsen – IKKE kan anvendes til skattefri ombygning, og en skatteregning falder nu tilbage på ejer af køretøjet.

Opfølgning
Jeg har igen taget kontakt til Motorstyrelsen i Aalborg med baggrund i artiklen i H-D Journalen 06-2019 og et nyt svar fra Motorstyrelsen dateret 19. december 2019 lyder:
”Ifølge registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3 fremgår det, at der skal svares afgift af køretøjer (som nævnt i stk. 1), som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a.”.

Motorstyrelsen understreger altså med al tydelighed i ovenstående svar, at man ikke må ombygge et køretøj uden en ny vurdering hos Skat.
Motorstyrelsens svar står i klar modsætning til det, som 3-års reglen står for, og den er dermed erklæret ulovlig. En konklusion, som også underbygges af et generelt svar fra både Motorstyrelse og Skatteminister prima 2019 om skattefri vedligeholdelse under lovens paragraf 7 med videre.
”At køretøjet efter genopbygning (reparationen) svarer til sine papirer (det der står i registreringsattesten). Der må ikke ske ændring af køretøjets fabrikat, model, type og årgang”.
Det kan måske være svært at forstå, men i så fald kan læseren spørge sig selv, hvorfor 3-års reglens 3 zoner over 3 år ikke nævnes i de mange myndighedssvar? Kan det være fordi 3-års reglen hverken har eller har haft lovmæssig gyldighed, og at Motorstyrelsen derfor ikke finder det relevant at nævne en aldrig eksisterende skatteregel?!

Aktuelt
De fleste er enige om, at der skal findes friere regler for dansk amatørbyg af køretøjer.
I den nye interessegruppe vi kalder amatørbyg.dk kæmpes der mod de urimelige skatteforhold for amatørombygninger her i landet, men som skattelovene fungerer nu, så skal du være særligt opmærksom på følgende;
Som artiklen slog fast, så er det ikke muligt at køre veteranregistrering på en Custom eller Bobber motorcykel uanset alder, da alt på et veterankøretøj ifølge loven skal fremstå originalt ned til den mindste detalje.
Dette er mig bekendt en nyhed for en del medlemmer med ældre motorcykler.
Måske har de monteret nyt replika udstyr på cyklen, hvis der ikke længere kan findes originale stumper i markedet, men alt skal som minimum ligne den oprindelige årgang og model. Ellers er det ifølge Motorstyrelsen ikke længere en veteran, hvilket kan betyde identitetstab i en trafikrazzia.

Løsningen er på nuværende tidspunkt at få sin outlaw chopper af ældre årgang fuld afgiftet, og alt det uoriginale udstyr trafikgodkendt i en synshal og indskrevet i statens motorregister (DMR). Både Motorstyrelse og Trafikstyrelse har vejledning liggende, og der findes dygtige synshaller med den nødvendige indsigt.

Et større problem ligger hos de af vores medlemmer, der kører på den almindelige vejafgift. Der hvor køretøjet har undergået en konstruktionsændring (anden forgaffel/bremser/bagsvinger m.v.), så motorcyklen ikke længere visuelt eller teknisk kan genkendes som den oprindelige HD modeltype. Den model der fremgår af cyklens registreringsattest. Skattelovenes krav er også her, at samtlige ombygnings- og konstruktionsændringer skal være synet og indskrevet i statens motorregister (DMR) og skatteanmeldt. Hvis de forhold ikke er i orden, så er der igen stor fare for identitetstab og en væsentlig bøde ved en trafikrazzia.

Klubben
Vores landsklub er for landets Harley-ejere, og selvfølgelig bør der i vores medlemsblad skrives kritiske artikler om urimelige forhold der berør medlemmerne.
Den kategori kommer SKAD´s adfærd og deres såkaldte, men ugyldige 3-års skatteregel bestemt ind under.
Redaktøren skal naturligvis som meningsdanner kunne tåle kritik, og jeg ved udemærket, at mit virke som klubbens redaktør var kontroversiel for nogen.
Jeg mener på den anden side, at medlemmer af H-DCDK har brug for et medlemsmagasin, der med armslængde til klubbens ledelse og sponsorer, varetager medlemmernes interesse som private køretøjsejere. Det er denne sag endnu et eksempel på.
Her efterlades efter min overbevisning folk med ombyggede køretøjer som skatteofre for en sikkert givtig erhvervsløsning, og som jeg ikke tror på kan holde én meter i byretten.

Det er mit håb, at klubben fremover vil støtte det frie og uafhængig medlemsmedie.
Og med de ord vil jeg ønske alle klubbens medlemmer god vind og hot wheels i sæson 2020.

Chresten Torp

Hvis ejeren af en motorcykel er i tvivl om, hvorvidt en ombygning af køretøjet betyder, at det har mistet sin afgiftsmæssige identitet, så opfordrer Motorstyrelsen til, at borgeren søger om et bindende svar hos Motorstyrelsen.
Der kan både søges om bindende svar vedr. påtænkte og allerede udførte ændringer af køretøjet.