Vælg en side

Formål med gruppen

Formål med gruppen Amatørbyg af køretøjer i Danmark

Vores Facebookgruppe er i skrivende stund på ca. 3500 medlemmer og der begynder at melde sig en del spørgsmål vedrørende organisation, økonomi, ledelsesform, bestyrelse og vores ønske om at samarbejde med lignende interessegrupper.

Nogle har givet udtryk for at “Det er fuldkomment åndssvagt at der bliver ved med at dukke flere op der tror at de er bedre end dem der allerede kæmper”.
Nuvel, det er og har aldrig været meningen at Amatørbyg af køretøjer i Danmark skal forsøge at udkonkurrere eksisterende grupper, sammenslutninger, foreninger eller brancheorganisationer.

Vi var fra starten en lille kreds af køretøjsinteresserede der fandt det betænkeligt at det øjensynligt er ret besværligt at eje og bruge et ikke standardproduceret køretøj i Danmark.
Med udgangspunkt i vores nabolandes regler om amatør op/ombyggede køretøjer sendte vi en borgerhenvendelse til folketinget, der i januar 2019 gav resultat i et møde på Christiansborg.
Med dette som rygstød blev vi i gruppen enige om at arbejde videre med sagen – og i stedet for at danne en forening, lade emnet være en borgerbevægelse hvor alle har lige ret til at være med.

Vi har ingen spids ledelsesform eller bestyrelse, du betaler ikke for dit medlemskab, og der findes ikke nogen hovedkasse og revisor, jurister eller andre der modtager nogen form for salær, og vi vil hjertens gerne samarbejde med alle grupper der nærer interesse for køretøjer.

Hovedformålet er at få så mange borgere med som muligt, mennesker der kan se det ønskværdige i fornuftige vilkår for køretøjsinteresserede og den samfundsmæssige gevinst der ligger i genbrug, tanken er at køretøjer der primært består af genbrugte dele afgiftsfrit skal kunne indregistreres af byggeren.

Et andet vigtigt element er at arbejde for oplysning om afgift og godkendelsesregler. Der har på dette felt hersket en urimelig usikkerhed, tanken er at man som bruger selv begynder at henvende sig til Motorstyrelsen, den er ejet af os alle!

At man selv henvender sig til styrelsen, i stedet for at betale en “Tech-coach” for at ordne sagen, er lige så naturligt og gratis som det er at henvende sig på skadestuen hvis man har en brækket arm, eller at låne en bog på kommunebiblioteket.
Skulle Motorstyrelsen på sigt gå hen og blive træt af de mange nye henvendelser og mene at det kniber med deres kapacitet, må det være et politisk spørgsmål at øge og forbedre kapaciteten og forretningsgangen i motorstyrelsen.

Her et par døgn efter åbningen af gruppen Amatørbyg af køretøjer i Danmark er vi omkring 3500 geniale hoveder der kan begynde at dele vores erfaringer og gode idéer med hinanden, hvor mange mon vi bliver på sigt?

Og mon ikke vi i fremtiden samlet vil kunne blive en faktor ingen kan sidde overhørig?